2nd Congress of the Union for the term 2014-2019

2nd Congress of the Union for the term 2014-2019 Chiều ngày 18/9/2014, Đại hội Công đoàn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh PER8 đã được tổ chức tại Văn phòng làm việc của công ty với sự tham gia của toàn thể CBNV cùng lãnh đạo công ty và đại diện của Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận (ông Trần Ngọc Tuấn).

 

Chiều ngày 18/9/2014, Đại hội Công đoàn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh PER8 đã được tổ chức tại Văn phòng làm việc của công ty với sự tham gia của toàn thể CBNV cùng Lãnh đạo công ty và đại diện của Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận (ông Trần Ngọc Tuấn).

Tại Đại hội, CBNV công ty đã thông qua báo cáo của BCH Công đoàn lâm thời nhiệm kỳ 2011-2013 và tiến hành bầu BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014-2019, đồng thời thông qua phương hướng hoạt động của công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ mới.

Thành phần BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

- Bà Đỗ Phương Thu Hoài.

- Ông Nguyễn Ngọc Hồ Hải.

- Ông Vương Bảo Quốc.

 

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại sự kiện


CBNV tập trung tại văn phòng chuẩn bị tiến hành Đại hội

 

Ban Thư ký bắt đầu giới thiệu chương trình Đại hội

 

CBNV chuẩn bị chào cờ

 

Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm

 

BCH Công đoàn lâm thời nhiệm kỳ 2011-2013 báo cáo

 

CBNV trao đổi góp ý về chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới

 

Nghỉ giải lao trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc

 

BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới (2014-2019) ra mắt

 

Niềm vui của CBNV khi có BCH Công đoàn mới

 

Ông Phạm Hải Đường - Tổng Giám đốc công ty phát biểu

 

Ông Trần Ngọc Tuấn - Đại diện Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận phát biểu

 

Lễ chào cờ bế mạc Đại hội