B.I.M CÔNG NGHỆ CỦA TƯƠNG LAI

B.I.M CÔNG NGHỆ CỦA TƯƠNG LAI Công nghệ B.I.M là tiến trình tạo dựng, sử dụng và quản lý mô hình kỹ thuật số đặc trưng cho cả vòng đời dự án. Hợp nhất tất cả các khía cạnh và thành phần tham gia vào dự án. Mô hình B.I.M không chỉ là mô hình hình học ba chiều mà là mô hình đa luồng dữ liệu

 

Updating...