Nhờ FDI, Việt Nam xuất siêu 2,88 tỷ USD trong 11 tháng

Nhờ FDI, Việt Nam xuất siêu 2,88 tỷ USD trong 11 tháng Tính chung 11 tháng đầu năm, khu vực FDI xuất siêu lên tới 9,5 tỷ USD. Trong khi đó, khối kinh tế trong nước nhập siêu khoảng hơn 6 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm.

 

Tin ngày 15-12-2014

Tính chung 11 tháng đầu năm, khu vực FDI xuất siêu lên tới 9,5 tỷ USD. Trong khi đó, khối kinh tế trong nước nhập siêu khoảng hơn 6 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm.

 

Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng Việt Nam có tỷ lệ nhập khẩu cao.

 

Tổng cục Hải quan vừa công bố báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2014.

Trong tháng 11,  tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 13,23 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu trong tháng là 12,79 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng trước.

Nếu tính chung 11 tháng đầu năm 2014, Việt Nam xuất khẩu được 136,94 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 134,06 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy với mức xuất siêu 440 triệu USD trong tháng 11, đã nâng mức xuất siêu trong 11 tháng đầu năm của cả nước lên 2,88 tỷ USD.
Trước đó, với việc xuất siêu gần 374 triệu USD  trong nửa cuối tháng 10 đã đưa mức xuất siêu cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10/2014 đạt ở mức 2,36 tỷ USD.
Nếu xét riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu khu vực này đạt gần 85,7 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 11 tháng đầu năm của khu vực này đạt 76,2 tỷ USD, tăng 11,8%.
Như vậy, tính chung 11 tháng đầu năm, khu vực FDI xuất siêu lên tới 9,5 tỷ USD. Trong khi đó, khối kinh tế trong nước nhập siêu khoảng hơn 6 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm.
Kết quả trên cho thấy, khối doanh nghiệp FDI tiếp tục nắm vai trò quạn trọng trong việc giúp Việt Nam có được mức thặng dư thương mại lên tới 2,88 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2014.
Bên cạnh đó, số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho biết các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao trong 11 tháng đầu năm như: Hàng dệt may (18,96 tỷ USD); Điện thoại và linh kiện (21,98 tỷ USD); Hàng thủy sản (7,2 tỷ USD); Dầu thô (6,7 tỷ USD)...

Về nhập khẩu, nhóm Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng có giá trị nhập khẩu lớn nhất với 20,16 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm; tiếp đến là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 10,35 tỷ USD; vải các loại (8,6 tỷ USD)...

MẠNH NGUYỄN (Theo Bizlive.vn)